Verksamhet

Svenska skolföreningen i Stuttgart bedriver kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar i enlighet med svenska Skolverkets fastställda kursplan för kompletterande svenskundervisning i utlandet.

All undervisning leds av kompetenta svenska lärare.

Verksamheten finansieras genom statsbidrag från svenska Skolverket och medlemsavgifter.

Våra grupper

Förskola - elever från 5 år

Lärare: Anna-Karin Edström-Klingler

Skolgrupp 1 och 2 - elever från 7 år

Lärare: Eva Fällman och Kristina Sassenberg

Lekgrupp

I ett klassrum träffas föräldrar med yngre barn. Barn och föräldrar sjunger, ritar, pysslar och leker tillsammans. Ta med eget fika!

Lekgruppsverksamheten finansieras genom medlemsavgifter Medlemskap.

Vi följer i stort sett läsårstiderna för skolorna i Baden-Württemberg. För tider se vårt Kalendarium.

Undervisningen äger rum i Ameisenbergschule i Stuttgart, Ameisenbergstraße 2, 70188 Stuttgart.

Vid sidan av undervisningen ordnar Skolföreningen fester för att fira de svenska traditionerna såsom midsommar och Lucia.