Avtryck

Enligt § 5 TMG:

Svenska Skolföreningen e.V.
Petra Markström
Satteläcker 21
70565 Stuttgart

 

Kontakt:

Tel: 0175-2730020
E-Mail: info@skolan-i-stuttgart.de

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med avsnitt 7.1 (1) TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller enligt omständigheterna
till forskning som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. Den länkade
Sidor kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. Men permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

 

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktion, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare.
Skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs upphovsrätten till tredje part. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Om
vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.