Svenska Skolföreningen

Svenska
Skolföreningen

Välkommen

Svenska Skolföreningen bildades 1972. Föreningen har sedan dess bedrivit kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar på uppdrag av skolverket i Sverige. Föreningen bygger på läroplanen för Utbildningsverket. Vårt syfte är att hålla det svenska språket och kulturen levande.

  • Förskola – elever från 5 år
  • Skolgrupp – elever från 7 år
  • Lekgrupp

I ett klassrum träffas föräldrar med yngre barn. Barn och föräldrar sjunger, ritar, pysslar och leker tillsammans. Ta med eget fika!

Undervisningen äger rum i Ameisenbergschule i Stuttgart Ameisenbergstraße 2, 70188 Stuttgart
Ameisenbergstraße 2, 70188 Stuttgart
Alltid på onsdagar 16:15-18:00 Uhr

Verksamhet

Förskola - elever från 5 år

Skolgrupp 1 och 2 - elever från 7 år